Cik tad īsti nozagts no LKB?

2011.gada 22.novembra vakarā LTV raidījuma “100.pants” laikā žurnalists Arnis Krauze sāka šķetināt Latvijas Krājbankas (LKB) izzagšanu soli pa solim. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) vadītāja Irēna Krūmane sarka un bālēja, un maldījās pašas melos kā trīs priedēs, tā arī nespējot sniegt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, lai gan atklājot noziedzīgo darbību organizētību un saskaņotību arī ar FKTK – jau 18.novembra rītā Krūmanei LKB valdes priekšsēdētājs Ivars Priedītis atzinies, ka pārkāpis savu pilnvaru robežas. It kā nesaprotamu iemeslu deļ FKTK lēmumu par LKB darbības pturēšanu pieņem tikai 21.novembra vakarā, faktiski ļaujot vēl 4 dienas netraucēti aizplūst naudas līdzekļiem no LKB.

Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka faktiski Krūmane un FKTK ir virknes Krimināllikumā paredzētu noziedzīgu nodarījumu – iespējams, zādzība, krāpšana, neatļauta darbība ar finanšu instrumentiem, pilnvaru pārsniegšana, kukuļošana, utt. līdzdalībnieki un atbalstītāji.

Tāda apmēra noziedzīgi nodarījumi NENOTIEK valsts varai nezinot!

Bet, ne jau tikai FKTK atbildība ir jāizvērtē – sava atbildības nasta ir arī daudzām citām Latvijas institūcijām…

Bet nu tuvāk pie lietas – cik tad faktiski ir izzagts no LKB?

2011.gada 24.novembra vakara LTV Panorāmā Krauze turpinot šķetināt milzu afēru, sižetā norāda, ka ir noskaidrots, ka:

1) LKB kontos palikuši privātu(fizisku un juridisku) un publisku(valsts un pašvaldību iestādes) personu naudas līdzekļi kopā 738 miljonu latu apmērā. Tātad šādai summai būtu jābūt kontos.

2) LKB kredītos privātām un publiskām personām kopā izsniegusi 456 miljonus latu.

Ja mēs ņemam vērā to, ka bankas aizdod daļu to naudu, ko personas nogulda, tad elementāri rēķinam, ka bankā vismaz kā minimumam faktiski būtu jāatrodās 282 miljoniem.

Rēķinām tālāk – Noguldījumu garantiju fondā atrodās 149 miljoni. Krūmane jau IR aprēķinājusi, ka noguldītāju kompensāciju izmaksai kopā nepieciešami ~350 miljoni. Krūmane arī min, ka trūkstošie 200, kas nav garantiju fondā būs jāaizņemās no Latvijas valsts kases… un te nu paliek vēl interesantāk…

Noguldījumu garantiju fonds tiek “iedarbināts” jeb lietots tad, kad iestājās noguldījumu nepieejamība. Saskaņā ar Fizisko personu noguldījumu garantijas likuma 1.panta 5.punktu noguldījumu nepieejamība ir noguldījumu piesaistītāja nespēja izmaksāt noguldījumus, ja ir iestājies vismaz viens šajā punktā minētais apstāklis vai vairāki šādi apstākļi neatkarīgi no šo apstākļu iestāšanās secības:
a) tiesa pasludinājusi noguldījumu piesaistītāju par maksātnespējīgu,
b) Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk — Komisija) ir anulējusi atļauju (licenci) kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības darbībai,
c) cits gadījums, kad Komisija ir konstatējusi, ka noguldījumu piesaistītājs nespēj izmaksāt noguldītājam garantēto noguldījumu, un pieņēmusi lēmumu par noguldījumu nepieejamības iestāšanos;

Kā var redzēt likums faktiski kā noteicēju noguldījumu nepieejamībai (nevis atgūšanas neiespējamībai) ir noteicis FKTK, kas faktiski ļauj komisijai ne tikai nolaist pa burbuli jebkuru banku, bet arī elementāri piesegt tās izzagšanu. Nepieejams, tas vēl nenozīmē, ka noguldītājiem šo līdzekļu nav, tas nozīmē tikai to, ka uz kādu brīdi kādu iemeslu dēļ, vēlams objektīvu un tiesisku, tie nav pieejami.

Ja FKTK uzsāks garantijufonda izlietošanu, tas nozīmēs, ka bankā nav ne santīma. Jo ja tur ir noguldītāju līdzekļi, tad kādēļ gan tos noguldītāji nevar saņemt?

Un tātad – cik tad ir nozagts?

Ja aizdotie līdzekļi 456 miljonu apmēra tiek atgūti, un ta tam vajadzētu būt, jo kedīti taču ir nodrošināti…

Ja noguldītāju naudas līdzekļi 738 miljonu apmērā ir kontos, tad viņi tos var atgūt.

Ja pieņemam, ka bankā ir palikuši tikai 282 miljoni (738-456), bet Krūmane saka, ka jākompensē ir 350 miljonu apmērā, tad no garantiju fonda būtu vajadzīgi tikai 68 miljoni un no Latvijas vals budžeta nebūtu jaaizņemās nekas.

Tomēr, ja ir tā kā saka Krūmane, ka vajag 350 miljonus, kuri sadalās šādi – ir jāņem viss garantiju fonds 149 miljoni un vēl 200 miljoni no Latvijas valsts budžeta, tad jau sanāk, ka banka ir pilnīgi tukša! Līdz ar to, CIK ir nozagts? Un kā Latvijas banka, kas apstiprina starpbanku pārskaitījumus, un FKTK, kas uzrauga banku darbību, nav pamanījušas tik vērienīgu naudas līdzekļu pazušanu no LKB?

Ja aktīvu ķīlas līgums, ko min Krūmane ir 100 miljonu latu apmērā, tas jau vēl nenozīmē, ka šī ķīla tiek realizēta. Un vēl – šis viltīgais arguments, ka līgums esot vienā eksemplārā un tāpēc FKTK nevarēja neko uzzināt… Tad jau sanāk, ka ja Priedītis neko nebūtu teicis, tad arī neuzzinātu? Protams nē, jo ķīlas – vai tās būtu kopercķīlas vai hipotekārās – TIEK reģistrētas PUBLISKOS valsts reģistros. Ja nav reģistrētas tad trešajām personām NAV saistošas. Līdz ar ko, ir pamats uzskatīt, ka jautājums nav par ķīlas līgumu, bet gan par faktisku naudas līdzekļu neesamību bankā.

CIK IR NOZAGTS?

Foto no interneta 🙂

Tikai uzdodot jautājumus, var sākt meklēt atbildes

Ok, mediji raksta, ka LKB ieķīlājusi aktīvus 100milj. apmērā, kas it kā ir tā Priedīša pastrādātā nelikumība…Ja ir ieķīlāts, tad ķīla ir reģistrēta. Tātad par ķīlām nevarēja FKTK nezināt, jo komercķīlas, kā arī nek.īp.ieķīlāšana ir publiski redzama un pieejama.

Jautājums ir cits – Cik tad īsti ir nozagts? Un KUR ir pārējā bankas nauda? Vai izzagta pilnīgi pa nullēm un visi, arī klientu konti, ir tukši?

Garantiju fondu jāsāk aiztikt tad, kad cilvēku konti būtu apzagti un to nauda tiem ir nozagta. Tātad viss ir tu-tūūuuu?

Savādāk sanāk tā, ka tiek aizvērtas acis – var pasludināt banku par veramu ciet, kompensēt tikai ar likumu garantēto, bet “neatrast” faktiski bankā esošo… Saprati domu gājienu? Kāds apzog dubultā…

Ja banka ir absolūti tukša, t.i., tur ir apaļa nulle “0″, tad rēķinās katrs noguldītājs ar maksimums 70 000 Ls kompensāciju…un arī – kāpēc gan atlīdzināmie zaudējumi ir limitēti?

Pārāk daudz jautājumu, lai ticētu, ka būtu jāaizņemas no valsts budžeta…Un ko darīt tad, ja valsts budžets aizdot nevar?

Tātad – cik tad īsti ir nozagts no Latvijas Krājbankas un tās klientiem?

Turpinot rakt atbildes par LKB….

Izejot kaut vai tikai no tā, ka ķīlas ir publiskas, tad ir jāgūst atbildes uz vismaz sekojošiem jautājumiem:

1) Ko darīja UR? Ko darīja Zemesgrāmata? Tiek saņemti dokumenti par ķīlu uzlikšanu konkrētas bankas aktīviem un visi aizver acis?

2) Visu lielo naudas līdzekļu pārskaitījumus kontrolē Latvijas banka, t.i., bez LB akcepta pārskaitījums ne tehniski, ne faktiski nenotiek! Ko ir darījusi Latvijas Banka?

3) Ko ir darījis Noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas birojs jeb Burkāna kantoris, kam ir jāpārbauda darījumi http://www.prokuratura.gov.lv ?

4) Ko dara KNAB? Vai kādu amatpersonu mantiskais stāvoklis jau kādu laiku nav redzami uzlabojies?

5) Ko dara VID?

6) Ko dara VK?

7) …. Kā tagad Latvijas parlaments var pieņemt valsts budžetu jau atkal nezinot, kāds vispār ir finansu stāvoklis Latvijā?????

Vai nav pēdējais brīdis noraust STOP krānu un uztaisīt auditu par pilnīgi VISU?

tizluma pozīcija

Noraugoties ik dienas, ik gadu Latvijas augstāko amatpersonu pozīcijā par Latvijai un latviešu tautai būtiskiem jautājumiem,  gribot negribot, atausa atmiņā kāda anekdote, kas īsi un spilgti parāda jau pārāk ilgi ieņemto Latvijas varas pozīciju, kas ir nožēlojama, jo iesaka “censties nekustēties”.

________________

Satiekas divi draugi

Pirmais: Ko Tu darītu, ja līdz pasaules galam atliktu 2 stundas?

Otraus: Priešā ņemtu visu, kas kustās! Un Tu?

Pirmais: Censtos nekustēties.

________

Un jā, šādu “sejas izteiksmi” varas nesēji atļauties nedrīkst.

mētel’s

Jau kuro dienu pēc kārtas
es rakstu trīsrindu dzeju
tā domas savas ne rātnas
kā mēteli mājās pakaru.
Nemeklējiet te īpašu sakaru
Man reizēm tā vajag, tad daru,
laikam domu skapi savu
šoreiz tā sakārtot varu.