21.gadsimta latvietim

Latvijas brīvības simbols šodien
Kā allaž stāv stalts, bet
Nebrīvs varas dzelzs žogā apjozts
Vai Latvijai manai tas nav posts?

Gļēvie steidz kavēt ikvienu, kas
godāt un pieminēt drosmīgos iet.
Pacel galvu Tu šodien augstāk
Ieklausies sirds pukstos, kuri
latviešu asinīm ritot, Tevī ikdienu sit.

Noliekot ziedus pie Mildas kājām,
Lestenē pie iekalto vārdu sienām baltajām,
Godinot, pasakies tiem, kas krita,
Jo nebija viņiem izeja cita.

Tu, latvieti, neuzdrošinies liekties!
Izslejies garā un stāvā stalts!
Par mūžīgu manu un Tavu Latviju –
brīvām letiņu mājām.

/16.03.2012/

Katram latvietim!

Nav latviskums rūtainos brunčos
Un dzeltenās pastalās nav,
Bet apziņā,ka caur godu
Un gaismu mums jāpastāv.
Ja tautas dziesma vien koros
Un dainu sējumos būs,
Tā čūska,kas jūrā maļ miltus,-
Tā čūska samals ar mūs.
Mums jātop par Voldemāriem,
Mums vajadzīgs Auseklis spožs,-
Par tautas likteni domāt
Nav sentiments atmirstošs.
Nē,cīņa nav galā,
Vien cīnītāji var rimt,
Un Lāčplēsim paaudzē katrā
Vajag no jauna dzimt.

/ Ārija Elksne /

 

Karalis ir pliks!

Pavisam nejauši šorīt atklāju ko satraucošu. Atvainojos, ka esmu to pamanījusi tikai tagad, bet, parunājot ar koleģiem noskaidroju, kā izrādās šādas izmaiņas pamazām notiekot jau aptuveni gadu….
Man tas ir satraucoši! Domāju, ka sabiedrībai arī…

Nu ko, slēpta privatizācija??? Man interesē ar kādām tiesībām un uz kāda pamata valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” vairs nav VALSTS akciju sabiedrība?
Tas pats esot arī ar VALSTS sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas valsts mērnieks”, kas arī vairs nav valsts SIA….

Un, ja man te kāds gribēs apgalvot, ka to, ka akciju sabiedrība vai SIA pieder valstij, apliecina firmā (uzņēmuma nosaukums) ietvertie vārdi, tad, lūdzu lasiet Komerclikuma 29.pantu, kurš aizliedz firmā lietot konkrētus vārdus. Un tas attiecas uz VISIEM komersantiem. Pie apstākļiem, ka VALSTS akciju sabiedrība vai SIA kļūst par vienkāršu AS un SIA, kāpēc gan tām būtu tiesības neievērot Komerclikuma prasības? Un kā gan publiski atšķirt, kas ir valsts uzņēmums un, kas tāds nav? Jūs teiksiet, jāskatās, kas ir īpašnieks – bet te nu redz ir visas iespējas īpašniekam nemanītam mainīties…jo UR notāri NEVAR pārbaudīt izmaiņu pamatojošo dokumentu likumību un tiesiskumu. Ko tas nozīmē? – faktiski MK var izdot prettiesisku rīkojumu, noslēgt darījumus (jau atkal slepeni, kā aizdevumi no SVF un valsts budžeta līdzekļu iepludināšana PAREX), UR notāriem izmaiņas IR jāreģistrē…un kā pīlei ūdens…pat gailis pakaļ nedzied!

Ieskatam jau pirmie radītie šķēršļi slepenās privatizācijas atklāšanai  – “Slepenība liedz sākt kriminālprocesu mežu privatizēšanas lietā”

 

Turklāt, piemēram, nekas kā tikai kapitāldaļu turētāji, neliecina, ka Latvenergo ir valsts uzņēmums…. Jebkurā brīdī tauta var “uzzināt”, ka kapitāldaļu turētāji ir mainījušies… Tā mierīgi.

P.S. Foto atrasts tīmeklī

Nav saprotams, kādēļ netiek lietoti termini “VALSTS akciju sabiedrība” un “VALSTS sabiedrība ar ierobežotu atbildību”, ja likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, kas skaitās speciāls likums, šāda terminoloģija tomēr pastāv…

__________

Ja es kļūdos, priecāšos, ja manu sirdi nomierināsiet ar pamatotu viedokli un argumentiem.

Padomju stāsts

Režisora Edvīna Šnores dokumentālā filma “Padomju stāsts”, ko iesaku noskatīties visiem, domāt un nekad neaizmirst.

 

Atcerieties – Krievija ir PSRS tiesību UN pienākumu mantiniece – tai IR jāatbild par komunistiskā režīma noziegumiem.

Ja GRIB, tad VAR jeb cilvēks NEVAR pazust!

TV skatos arvien retāk, bet internetā ielūkojos ik dienu.

Ieskatoties TVNETā un noskatoties šo sižetu… jau atkal nākas jautāt – kādās skolās ir gājuši valsts sektorā strādājošie??? Kur ir to elementāra loģiskā domāšana???

Skatījos un domāju cik gan liela taisnība ir bijusi Einšteinam sakot, ka par kosmosa bezgalību viņš šaubās, bet par ko noteikti šaubu nav un, kas ir patiesi bezgalīgs – cilvēku stulbums….

Nevar nepiekrist, jo redzētais sižets ir spilgts piemērs tam, ka mums ir n-tās datu bāzes, kuras izmantot un salikt kopā ne tikai neviens nejēdz, bet arī negrib! Jo, ja tās savienotu un atbilstoši izmantotu, tad visam vajadzētu salikties kā puzlei skaisti kopā, bet, ja kaut kas nesaliktos, tad uzreiz varētu redzēt kur un kas nesakrīt! Tik elementāri!

Mēģināšu paskaidrot kādēļ man šis sižets un galvenokārt bāriņtiesas, u.c. valsts pārstāvju atbildes izraisa sašutumu:
1) Iedzīvotāju reģistrā lūkojoties, var redzēt gan personu, gan tās priekštečus, gan pēctečus.
2) Slimnīcās dzimušie NEVAR pazust nemanīti, jo par tiem ir dati gan slimnīcām, gan VP, gan pašvaldībai, gan PMLP, VID, utt. Tātad dati IR un tos VAR iegūt, JA GRIB.

3) šādu datu esamība NAV atkarīga no tā vai deklarējies vai nē. Ja tas būtu atkarīgs tikai no deklarēšanās, tad mēs varētu apgalvot, ka “cilvēks ir, ja deklarējas  – cilvēka NAV, ja tas nedeklarējas” un tas būtu ABSURDS.

4) Nevis skola par bērnu zinātu, ja vecāki ievērotu Izglītības likumu, bet gan vecāki to nevarētu neievērot, ja valsts sektoros strādājošie nebūtu vienaldzīgi un kaut reizi gribētu salīdzināt datus un noskaidrot, kur ir IK VIENS bērns!

5) Nevar nedomāt par šo jautājumu kontekstā ar superprojektu “glābēj(?)silīte” – kur tiek postulēts, ka “anonīmi” var atstāt tajā bērnu. To varētu saprast un tas ir iespējams, ja māte nav bijusi nevienā ārsta uzskaitē, dzīvojusi mežā un piedzemdējusi nevienam nezinot.
BET noteikti ne tādos gadījumos, ja ir būts gan uzskaitē, gan dzemdēts slimnīcā.

Ir jābūt jautājumam – KUR ir bērns, un Kā viņam iet un KAS ar viņu notiek!?

Bērns IR nevis ar deklarēšanas brīdi, bet gan AR PIEDZIMšANAS brīdi!

P.S.  Sociālie dienesti u.c. valsts un pašvaldības iestādes nevis nevar noskaidrot, bet NEGRIB noskaidrot.

Turklāt, ja pēc izglītības sistēmas “nauda seko skolēnam”, tad jau ir izdevīgi izlikties, ka klases pilnas un nekonstatēt arī no Latvijas aizbraukušos, un arī “mirušās dvēseles”, lai tik nauda pēc datu bāzēm ieseko skolā… bet cik, kur, kam un kā tā tālāk aizseko?-tas jau tāds nieks…

____

Pats svarīgākais – cilvēki nerodās pēc tam, kad tie ir datu bāzēs, bet gan datu bāzes rodas, mainās un pilnveidojas cilvēka rīcības rezultātā!  Un datu bāzēs datus ievada, izmanto, vai dzēš cilvēki!

P.P.S. Foto atrasti internetā.