Sveiciens AKKA/LAA un likumdevējiem!

Es runāšu no klausītāja pozīcijas.

Ja AKKA/LAA NAV saistīta ar valsti, tad tās darbība ir saistoša TIKAI tās biedriem un līgumpartneriem. http://www.akka-laa.lv/lat/par_akka_laa/…

AKKA/LAA kompetence – “Padomes uzdevums ir realizēt biedrības stratēģiju, apstiprināt gada budžetu, apstiprināt visas biedrības darbībai nepieciešamās radošās un finanšu programmas un to līdzekļu izlietojumu, izstrādāt un apstiprināt atlīdzības autoriem minimālās normas (tarifus) un to iekasēšanas, sadales un izmaksas noteikumus. ”

Un tas viss biedrības ietvaros!

Tātad tās kompetencē NAV izdot normatīvos tiesību aktus, kas būtu saistoši visā Latvijā – AKKA/LAA NAV likumdevējs.
Tāpat arī AKKA/LAA NAV tiesību normu piemērotājs, jo tāds Latvijā ir tikai tiesu vara un tai piederošās institūcijas.

AKKA/LAA ir vienkāršs darījumu partneris un kā tāds – aktuāls tiem, kas slēdz ar to darījumus, kuriem jābūt noslēgtiem saskaņā ar spēkā esošiem LATVIJAS likumiem, nevis tikai AKKA/LAA noteikumiem.

No manis kā klausītāja NEVAR iekasēt to, kam es neesmu piekritusi! T.I., lai notiktu pirkums ir jābūt vienošanās STARP līdzējiem par konkrētu lietu, cenu, laiku un vietu.

Ar AKKA/LAA man tādas vienošanās NAV un nevar būt, kā noteikti vēl daudziem klausītājiem. Jo AKKA/LAA slēdz līgumus ar jeb izdod licenzes tiem, kas atskaņo, raida, retranslē, utt., nevis ar tiem, kas klausās.

No manis kā klausītāja nav atkarīgs KO un KAD atskaņo un KO un KAD es dzirdēšu, klausoties radio.

Tātad jautājums par autoratlīdzību maksāšanu attiecas uz raidītājiem, translētājiem, retranslētājiem, pavairotājiem, utt.

Nekur NAV stāsts par klausītāju, ka no viņa šī atlīdzība būtu iekasējama.  Ja klausītājs NEVAR pārkāpt autortiesības, tad saskaņā ar APK, tas nevar par autortiesību pārkāpumu atbildēt. Tāpēc klausītājiem nav par ko uztraukties, kamēr tie nekļūst par tiem, kas raida, translē, atskaņo, utt.

Klausītājs NEpelna, NEreprorucē, NEtranslē, NEpatapina, NEtālākpārdod, NEpublicē.

Tad, kad es kā klausītāja varēšu pasūtīt radio, veikalā, bankā, utt. atskaņotās dziesmas, tad arī, AKKA/LAA un Valsts policija, labprāt parunāsim!;) Tikmēr mani un jebkuru citu klausītāju, lūdzu, netraucēt.

Tad, kad es izvēlos, ko klausīties – koncerta apmeklējums, CD iegāde utml., tad arī es apstiprinu savu izvēli nopērkot koncerta biļeti, CD, no kuras attiecīgi, ceru, ka aiziet arī naudiņa autoriem.


P.S. Likumdevējiem (Saeimai) un izpildvarai (Ministru kabinetam), derētu beidzot sākt domāt un rīkoties, nevis gļēvi klusēt un turpināt bezdarbību, kas veicina neizpratni. Vēl trakāk, ja likumdevējs likumus sāk steigā grozīts, nesaprotot kur tad īsti ir problēma. Un vai problēma vispār ir?

P.P.S.  Iesaku izlasīt šo rakstu “Par latviešu mūziku, autoriem un lielo traci” http://go.tvnet.lv/kx4sdu Paldies Guntaram Račam par skaidru valodu, ko sabiedrība GAIDA no AUTORIEM!

Advertisements

Uzruna

Nevaru saprast vai nu problēma ir man, vai citiem – nemāku atļauties vecākus cilvēkus uzrunāt uz Tu. Ar “vecākiem cilvēkiem” es saprotu tos, kas gadu starpības ziņā varētu būt mani vecāki vai vecvecāki.

Organiski nespēju pārkāpt šo ieaudzināto cieņu un pieklājību.Es cenšos, kad man to palūdz, bet slikti sanāk – uzrunāt uz Tu.

Problēma ir man vai cilvēkiem, kuri negrib pieņemt paaudžu starpā minimālākās cieņas izpausmes?

Kā ir ar Jums, draugi, vai viegli vecākus cilvēkus uz Tu uzrunāt?

P.S. Foto atrasts google